สถานที่ตั้ง

99/113 หมู่ 9 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร

+66 2312 7790

อีเมล

sorawit.vtm@gmail.com

เว็บไซต์

vte.brandexdirectory.com

www.vt-press.com